Transpoziční pravítko Tymos - složené

75,00Kč

Papírové


Pro doprovod jsou důležité tři základní akordy; tóny, na kterých se tyto akordy tvoří, jsou na I., IV. a V. tónu stupnice. Jmenují se: tónika, subdominanta a dominanta.
Při zasunutém pravítku ukazuje šipka písmeno C, tj. jméno tóniny C dur; C je zároveň značka akordu. Všechny tři důležité akordy jsou v okénku tvaru T; grafy znázorňují příslušné hmaty na kytaře.
Nalevo je akord subdominantní, napravo dominantní trojzvuk; uprostřed pod tónikou je dominantní septakord. S těmito akordy často vystačíme při doprovodu jednoduchých melodií v durových tóninách. Pro doprovod melodií v mollových tóninách najdeme tři základní akordy v okénku vedlejším, které má tvar obráceného L. Jejich funkční názvy jsou opět tónika, subdominanta a dominantní septakord. V dolním okénku najdeme číselně vyjádřený počet křížků nebo bé a nad tímto údajem jejich převod do notového záznamu. Údaje v tomto okénku platí vždy i pro akordy kadencí v okéncích rubové strany pravítka. Jejich notový zápis odpovídá hmatovým grafům na lícní straně.
Nařízením příslušného písmene na střed označený šipkou obdržíme ihned kompletní sestavu akordů pro jakoukoliv tóninu dur a její paralelní moll. Naopak – nařídíme-li na okénku „označení“, vyhledáme podle počtu křížků nebo bé také vhodné akordy pro písničku, kterou máme doprovodit.

Pravítkp můžeme použít dvěma způsoby: strana označená „a)“ ukazuje hmaty snadné, vhodné pro hru ve čtyřhlase, strana „b)“ má hmaty obtížnější, vhodné pro pětihlas až šestihlas.
Pohyblivý list vysuneme, přeložíme zvoleným způsobem a opět zasuneme.

Přidat do košíku:Tento produkt byl přidán dne Středa 05. prosinec 2007.

Copyright © 2018 TYMOS. Powered by Zen Cart