"IP" NA ŠTÍTKU

1,00Kč

CO ZNAMENÁ ZNAČKA "IP" NA ŠTÍTKU EL. ZAŘÍZENÍ?????

Jak velké jsou různé dírky a škvírky v krytech elektrických zařízení z hlediska vniknutí cizích předmětů, prachu, vody či částí lidského těla? To nám prozradí kód IP. Co musí být splněno pro případné otevření či odstranění krytu nebo jeho částí?
 


Základní izolace živých částí
Izolace je určena k tomu, aby bránila dotyku živých částí. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení.

Přepážky nebo kryty
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí, jako tomu je u určitých objímek žárovek nebo pojistek, nebo kde jsou větší otvory zapotřebí, aby umožnily řádnou funkci zařízení podle příslušných požadavků na zařízení:

▪ vhodná opatření musí bránit nahodilému dotyku živých částí osobami nebo hospodářskými zvířaty a

▪ musí se, nakolik je to proveditelné, zajistit, aby si osoby byly vědomy toho, že se otvorem mohou dotknout živých částí a že do otvoru nemají úmyslně sahat a

▪ otvory musí být tak malé, jak to jen odpovídá požadavkům na řádnou funkci a výměnu části.

Jestliže je nutné odstranit přepážky nebo otevřít kryty nebo odstranit části krytů, musí to být možné pouze:

▪ s použitím klíče nebo nástroje, nebo

▪ po odpojení napájení živých částí, před jejichž dotykem přepážky nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napájení může být obnoveno pouze po obnoveném umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů, nebo

▪ jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze s použitím klíče nebo nástroje.
 


Pro lepší orientaci uvádím označování pomocí IP kódu dle požadavků ČSN EN 60529:


IP – kódovací systém, který označuje stupně ochrany krytem před dotykem nebezpečných částí, před vniknutím pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody i další informace související s touto ochranou.

První číslice - značí ochranu před vniknutím pevných cizích těles nebo před dotykem nebezpečných částí:

0 nechráněno,

1 chráněno před vniknutím těles o průměru > 50mm a před dotykem hřbetem ruky,

2 chráněno před vniknutím těles o průměru > 12,5mm a před dotykem prstem,

3 chráněno před vniknutím těles o průměru > 2,5mm a před dotykem nástrojem,

4 chráněno před vniknutím těles o průměru > 1mm a před dotykem drátem,

5 chráněno před prachem – částečně,

6 chráněno před prachem – úplně (prachotěsné).Druhá číslice - značí ochranu proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky:

0 nechráněno,

1 svisle kapající kapky (pod úhlem 90°),

2 kapající kapky (pod úhlem 15°),

3 kropení - déšť (pod úhlem 60°),

4 stříkající voda (sprcha),

5 tryskající voda (například proudem z hadice),

6 intenzivně tryskající,

7 ponoření dočasně (zanedbatelný tlak),

8 ponoření trvalé.Přídavné písmeno - se používá, je-li ochrana před nebezpečným dotykem vyšší než ochrana před vniknutím pevných cizích těles:

A dotykem hřbetem ruky,

B chráněno dotykem prstem,

C chráněno dotykem nástrojem,

D chráněno před dotykem drátem.Doplňkové písmeno - značí, že zařízení je provozováno ve zvláštních podmínkách:

H zařízení vysokého napětí (VN)

M pohyb během zkoušky vodou

S klid během zkoušky vodou

W povětrnostní podmínky

 

 

Jiří Sluka, ze dne: 10.02.2009      www.elektrika.cz
 


Zboží na prodejně

Tento produkt byl přidán dne Pátek 22. leden 2010.

Copyright © 2022 TYMOS. Powered by Zen Cart